Tureckie Towarzystwo Turystyczne Koło Turystyczne Z historii Koła Nasz region Nasz śpiewnik Sekcja żeglarska Linkownia Kontakt
startuj z nami  |  dodaj do ulubionych   
Trasy rowerowe
Słownik geograficzny naszego powiatu
  Gmina Brudzew
  Gmina Malanów
  Gmina Dobra
  Gmina Turek
 Gmina Brudzew

W roku szkolnym 2005/2006 uczniowie kl 1i i 1l LO im. T.Kościuszki w Turku w ramach przygotowanego przez siebie projektu wykonali słowniki geograficzne gmin powiatu tureckiego. W słowniku każdej gminy znajdziecie krótkie informacje o wszystkich obiektach z ich terenu. Uczniowie pracowali na mapie topograficznej 1:50000, korzystali z informacji z urzędów gmin i internetu. Jeśli zobaczysz jakiś błąd, przeoczenie czy nieaktualne dane to bardzo prosimy o kontakt na adres turystyka@turek.net.pl
Na początek gmina Brudzew 
Gmina Brudzew znajduje się we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Obszar gminny położony jest w Dolinie Warty na Krawędzi Wysoczyzny Tureckiej. Obecnie gmina zajmuje powierzchnię 113 km2. Przez zachodni teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 470 Kalisz – Turek – Koło, a w części północnej autostrada A2.
 

Gmina Brudzew sąsiaduje z następującymi gminami: Przykona, Turek, Władysławów, Kościelec, Dąbie i Uniejów i obejmuje 23 sołectwa.

 • BIERZMO – leży w kierunku północno-zachodnim od Brudzewa.

 • BIERZMO DUŻE – leży w kierunku północno-zachodnim od Brudzewa i na wschód od Bierzma.

 • BOGDAŁÓW – leży na południe od Brudzewa. Etymologia nazwy wskazuje, iż słowo to składa się z dwóch członów – „Bóg” i „dał” co świadczy o tym, że miejsce to było wyjątkowo piękne i bogate. Obecnie Bogdałów i Bogdałów – Kolonia stanowią jedno sołectwo. Wieś ta obejmuje tereny pokopalniane, w jednym z wyrobisk utworzono zbiornik przeciwpożarowy, który stanowi atrakcję dla mieszkańców Turku. Przy zbiorniku tym mają swój początek i koniec wszystkie trasy „Ścieżek rowerowych”.

 • BOGDAŁÓW – KOLONIA – leży na południe od Brudzewa i na południowy-wschód od Bogdałowa.

 • BRATUSZYN – leży na południowy zachód od Brudzewa. Nazwa Bratuszyn pochodzi od słów „bracia tuż” świadczących o bliskości wsi do klasztoru w Brudzewie, spalonego podczas najazdu szwedzkiego w XVII w. Wieś położona jest nad rzeczką Kiełbaską, dopływem Warty. Jest jednym z mniejszych sołectw tej gminy. We wsi mieszka artysta ludowy – Henryk Karbowy.

 • BRUDZEW – największa miejscowość leżąca w centrum gminy. Tradycja łączy początki Brudzewa z kmieciem Brudzem, żyjącym ok. X – XI wieku. Brudzew otrzymał prawa miejskie przed 1450 r. lecz obecnie już ich nie posiada. Na terenie tej miejscowości znajdują się dwa kościoły: parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja i Kościół św. Ducha.

 • BRUDZYŃ – leży na zachód od Brudzewa. Etymologia nazwy Brudzyń wskazuje na jej związek z Brudzewem. Sołectwo Brudzyń obejmuje dwie wsie: Brudzyń i Smolinę. Do ważniejszych dróg, które przebiegają przez to sołectwo należy droga wojewódzka nr 470 Kalisz – Kościelec. W tej miejscowości znajduje się park, w którym rosną lipy, olchy, świerki, wierzby, jesiony, znajduje się tu również XIX – wieczny pałac.

 • CHRZĄBLICE – leżą w południowo – zachodniej części Gminy Brudzew. Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od słowa „chrzan”. W skład tej miejscowości wchodzą tereny potocznie nazywane: Parcelą, Górką i Podebojcami. Jeszcze 20 lat temu przez wieś płynęła Struga Chrząblicka, która była dopływem Kiełbaski i zasilała w wodę staw koło kościoła w Brudzewie. Obecnie jej koryto jak i trzy istniejące wcześniej stawy prawie zarosły. Wieś leży przy drodze powiatowej i gminnych.

 • CICHÓW – leży na północny – wschód od Brudzewa, nad rzeką Kiełbaską przy drodze powiatowej. Etymologią nazwy tej wsi można wywieźć od słowa cisza, cicho. W skład tej miejscowości wchodzą tereny potocznie zwane: Wiktorów i Cichów Parcela. Pagórki cichowskie znajdują się w granicach Złotogórskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który charakteryzuje się dużą zmiennością rzeźby, dużymi wysokościami względnymi (20 – 57 m) i zróżnicowanymi spadkami sięgającymi znacznych wartości (do 35%). Ciekawostką przyrodniczą Cichowa są dwa gniazda bociana białego.

 • DĄBROWA – leży na południowy – wschód od Brudzewa. Nazwa tej wsi pochodzi od słowa dąb. Wynika z tego, że w tej miejscowości rosło zapewne dużo dębów. W skład miejscowości wchodzą tereny potocznie zwane: Górka, Królików, Kuźnica. We wschodniej części przepływa rzeka Warta. Przez łąki i pola przepływa również Teleszyna, zwana potocznie „strugą”. Obecnie w wyniku suszy i działań kopalni odkrywkowej rzeczka wyschła.

 • GALEW – leży na południowy-zachód od Brudzewa. Od wieków przez Galew prowadziła droga z Kalisza do Kutna i Warszawy. Do czasu wybudowania kolei do Kalisza, był to główny szlak drogowy, co też pozytywnie wpłynęło na rozwój tej miejscowości. Galew graniczy z czterema miejscowościami: Bratuszynem, Wincentowem, Dzierżązną i Kalinową. Na wzgórzu stoi kościół parafialny pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego i świętego Walentego wybudowany w 1845r. Parafia słynie z dużych odpustów w dniu szóstego sierpnia i pieszych pielgrzymek z Turku do Galewa. Do Galewa zalicza się takie tereny jak: Czarna Niwa czy Galewska Górka.

 • GŁOWY – leżą na wschód od Brudzewa.

 • GOLESZCZYNA – leży na północ od Brudzewa.

 • HALIN – leży na północny-zachód od Brudzewa.

 • HALINÓW – leży na północny zachód od Brudzewa i na zachód od Halina.

 • IZABELIN – leży na południowy-zachód od Brudzewa.

 • JANISZEW – leży na południowy-wschód od Brudzewa. Na terenie tej miejscowości znajduje się
  Kościół pod wezwaniem św. Jadwigi.

 • JANISZEW - PARCELE – leżą na wschód od Brudzewa i na północ od Janiszewa.

 • JANISZEW PODUCHOWNY – leży na południowy-wschód od Brudzewa i na północ od Janiszewa.

 • JANISZEW RUDNICE – leży na południowy wschód od Brudzewa i na południe od Janiszewa.

 • JANÓW – leży na północny-wschód od Brudzewa

 • KANAŁ PASYWNY – znajduje się na wschód od Brudzewa i płynie w kierunku północno-zachodnim, prawy dopływ Strugi Janiszewskiej

 • KIEŁBASKA – dopływ Warty, przepływa przez Bratuszyn, niedaleko Brudzewa i koło Cichowa

 • KOLNICA – leży na południowy-zachód od Brudzewa

 • KOLNICA - PARCELA – leży na południe od Brudzewa i na wschód od Kolnicy

 • KORDOWNIA – leży na południowy-wschód od Brudzewa

 • KOZUBÓW – leży na południowy-wschód od Brudzewa

 • KOŹMINEK – leży na południowy-wschód od Brudzewa i na północny-zachód od Koźmina

 • KRWONY – leżą na południowy-wschód od Brudzewa

 • KRWONY - KOLONIA – leżą na południowy-wschód od Brudzewa i na południe od Krwon

 • KUŹNICA JANISZEWSKA – leży na południowy-wschód od Brudzewa.

 • KUŹNICA KOŹMIŃSKA – leży na południowy-wschód od Brudzewa i na północ od Kuźnicy Janiszewskiej.

 • KWIATKÓW – leży na wschód od Brudzewa.

 • KWIATKÓW MAŁY – leży na południowy-wschód od Brudzewa i na południe od Kwiatkowa.

 • LAS BRUDZEWSKI – leży na północ od Brudzewa.

 • LAS SACALSKI – leży na południowy-wschód od Brudzewa i na zachód od miejscowości Sacały. W tym lesie znajduje się Pomnik Powstańców Styczniowych (projektu dra Stanisława Szymańskiego, wykonanie W. Opasa).

 • LAS WARENKA – leży na południe od Brudzewa.

 • MARULEW – wieś, leży na południowy-zachód od Brudzewa.

 • MARULEWEK – leży na południowy-zachód od Brudzewa i na południe od Marulewa.

 • NOWA WIEŚ – leży na północny-zachód od Brudzewa.

 • NOWY KWIATKÓW – leży na wschód od Brudzewa i na północ od Kwiatkowa.

 • OLIMPIA – leży na północny-zachód od Brudzewa.

 • PLATAN KLONOLISTNY – znajduje się na terenie prywatnym w Brudzewie, w okolicach kościoła parafialnego. Drewo posiada dwie odnogi zrośnięte w szyi korzeniowej. Obwody pierścienic wynoszą 250 cm i 350 cm, wysokość 15 m.

 • PODŁUŻYCE – leżą na południowy-wschód od Brudzewa.

 • PRAKSEDÓW – leży na wschód od Brudzewa.

 • SACAŁY – leżą na południowy-wschód od Brudzewa, wpobliskim lesie znajduje się pomnik  Powstańcoów Styczniowych.

 • SKARBKI – leżą na północny-zachód od Brudzewa

  .
 • SMOLINA – leży na zachód od Brudzewa.

 • STRUGA JANIESZEWSKA – jest prawym dopływem Kiełbaski.

 • TARNOWA – leży na północny-zachód od Brudzewa.

 • TELESZYNA – przepływa przez Kwiatków i płynie równolegle do Warty. Obecnie w wyniku suszy i działań kopalni odkrywkowej rzeczka wyschła.

 • WINCENTÓW – graniczy z Galewem, Marulewem i Chrząblicami. Nazwa Wicentów pochodzi prawdopodobniej od imienia właściciela tych ziem – Wincentego. Miejscowość ta jest malowniczo położona na wzgórzu, w południowo – wschodniej części Gminy Brudzew, na wysoczyźnie tureckiej.

 • WOLA – leży na południe od Brudzewa.

 • WÓLKA – leży na południe od Brudzewa.

Grupa z kl 1i :
Marlena Trocha, Michalina Głodna, Magda Kowalska, Natalia Krzesłowska, Ola Piąstka
Grupa z kl 1L:
Paulina Muszalska, Dariusz Szymczak, Krystian Laskowski
Tureckie Towarzystwo Turystyczne   |   Koło Turystyczne   |   Z historii Koła   |   Nasz region   |   Nasz śpiewnik   |   Sekcja żeglarska   |   Linkownia   |   Kontakt
© Tureckie Towarzystwo Turystyczne - www.ttt.turek.net.plrealizacja online24.pl